Święto Ofiarowania Pańskiego
Categories: kalendarium

Święto Ofiarowania Pańskiego

Dziś obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego.Zgodnie z Prawem Mojżeszowym, każdego pierworodnego syna należało ofiarować Bogu w hołdzie dziękczynienia, na pamiątkę ocalenia od śmierci pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej. Dlatego też każdy pierworodny syn żydowski uważany był za własność Boga. Tak więc czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go […]

Read more
Palestyna za czasów Chrystusa
Categories: kalendarium

Czasem nam się wydaje …

Czasem nam się wydaje …, że nie mając dość wiedzy nie możemy ewangelizować, „No bo z czym do ludzi?” A tymczasem dziś w Mk 5, 1-20, poznajemy kompletnie nieuczonego i nawet zdawać by się mogło niebożego człowieka – opętanego przez cały legion – (podstawową i największą jednostkę taktyczną ciężkozbrojnej piechoty) duchów nieczystych. Jezus tymczasem posyła […]

Read more
Wspólnota
Categories: kalendarium

Powołanie apostołów

Mk 1, 14-20Dziś czytamy o powołaniu pierwszych apostołów. Jezus stwarza z nich wspólnotę.Ale dlaczego dziś Bóg powołuje wspólnoty? Wspólnota zawsze jest odbiciem Kościoła powszechnego, chociaż ma swój specyficzny charyzmat i charakter. W nauczaniu Jana Pawła II na temat Kościoła często powtarzały się trzy elementy: Kościół to wspólnota, misja i tajemnica. Dlatego też do istoty każdej […]

Read more
Święto Chrztu Pańskiego
Categories: kalendarium

Święto Chrztu Pańskiego

Ledwo parę dni temu obchodziliśmy narodzenie Pana Jezusa, a dziś już widzimy Go w działaniu, jakby nie mógł się już doczekać rozpoczęcia misji, dla której się narodził.A zaczyna ją od chrztu Janowego.Podczas chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Bóg Ojciec potwierdził z nieba Misję Chrystusa, dając świadectwo, […]

Read more
Boże Narodzenie
Categories: kalendarium

Boże Narodzenie

Boża miłość się zrodziłaGdy Maryja się zgodziła.Nosić Dziecię w swoim łonie,Gdy ją anioł spytał o Nie. Zrodził się Bóg, ten wspaniałyZ siankiem w żłóbku leży mały.Dzieciąteczko oglądająBo anieli ogłaszają. Że Ten co ma ludzi zbawićWłaśnie zaczął błogosławić.Zaczął od kuzyna JanaLecz nie spocznie już do zmartwychwstania. Niech Jego błogosławieństwo spłynie na Was w wielkiej obfitości!Błogosławionych świąt!

Read more
Kamień Węgielny Kościoła
Categories: kalendarium

Kamień Węgielny Kościoła

Kamień węgielny to pierwszy kamień pod powstającą budowlą, lub też cegła w narożniku, w którym stykają się dwie ściany konstrukcji. Jezus zapoczątkował istnienie Kościoła. Gdyby nie On, gdyby nie Jego Słowo oraz działalność zakończona śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem, nie byłoby tej wspólnoty. Chrystusa możemy więc nazwać fundamentem Kościoła; mocną skałą, na której jest on […]

Read more
Klucz domu Dawida
Categories: kalendarium

Klucz domu Dawida

„Klucz domu Dawida” – to symbol władzy nad królewskim pałacem i Jerozolimą, jaką otrzymał Eliakim: „Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy”. (Iz 22,22) Ale także coś więcej. To zapowiedź kogoś, kto nadejdzie w przyszłości… W Apokalipsie św. Jan słyszy słowa: „To mówi […]

Read more
Categories: kalendarium

Korzeń Jessego

„Korzeniu Jessego, który stoisz jako sztandar narodów”Sztandar (znak) był zwyczajowo umieszczany jako umowny drogowskaz określając, zwłaszcza w czasie wojny, kierunek lub miejsce ratunku. Tak więc Mesjasz z rodu Dawida, syna Jessego, będzie owym ratunkiem i ucieczką nie tylko dla Narodu Wybranego, ale dla wszystkich ludzi.

Read more
Categories: kalendarium

Emmanuel

„Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14), to znaczy „Bóg z nami”. Z Maryi Dziewicy, Bóg przyjmuje nasze ludzkie ciało i ludzką naturę. Bóg staje się nam bliższy niż moglibyśmy to sobie wyobrazić. Mimo to ciągle jest naszym Bogiem, Królem i Prawodawcą. On jest naszym Zbawicielem, długo wyczekiwanym przez […]

Read more
Page 3 of 4