Posługi – diakonie

W naszej wspólnocie masz możliwość, a nawet powinnaś/powinieneś wzrastać-rozwijać się w wybranych posługach i diakoniach:

Modlitwy wstawienniczej

Główne zadania:

Stała modlitwa za wspólnotę i kapłanów.
Modlitwa w potrzebach zgłaszanych przez wspólnotę.
Proponowanie modlitwy, postów w razie potrzeby.
Modlitwa za kursy wspólnotowe przed, w trakcie i po (za ekipę, uczestników, sprzęt i miejsce). Więcej…

Modlitwy uwielbienia

Główne zadania:

Prowadzenie uwielbienia w trakcie spotkań wspólnoty i adoracji.
Stały kontakt z diakonią muzyczną i głoszącym.
Szkolenie – rozwijanie się w tym zakresie.

Muzyczna

Główne zadania:

Przygotowanie pieśni.
Śpiew i granie w czasie spotkań wspólnoty, adoracji, kursów, innych wydarzeń.
Uczestniczenie w próbach. Stałe szkolenie w tym zakresie.
Stały kontakt z diakonią uwielbienia i głoszącym, oraz diakonią techniczną.

Gościnności

Główne zadania:

Przygotowanie ołtarza Słowa (obrus, Pismo Święte, żywe kwiaty).
Przygotowywanie poczęstunków, napojów. Serdeczne witanie nowych uczestników spotkania (zainteresowanie, rozmowa)
Organizowanie pikników, agapy.
Sprawdzanie zaopatrzenia w potrzebny do tego sprzęt: talerze, sztućce, kubki, obrusy, itp.

Techniczna

Główne zadania:

Przygotowanie i obsługa potrzebnego sprzętu (laptop, rzutnik, mikrofony, pulpity).Składanie i chowanie sprzętu. Pomoc w kursach.
Sprawdzanie stanu i działania sprzętu.
Stały kontakt z diakonią muzyczną, głoszącymi, dyrektorami kursów.

Medialna

Główne zadania:

Dbanie o aktualizację strony internetowej i Facebooku. Sprawdzanie poczty e-mailowej i przekazywanie wiadomości odpowiednim osobom. Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej i montowanie krótkich filmików.