Kręgi Małżeńskie – formacja dla małżeństw

Krąg Małżeński to grupa 3 – 6 małżeństw, spotykająca się raz w miesiącu w domu którejś z par. Trwające około 2 godzin spotkanie to czas wspólnej modlitwy, czytania i rozważania Słowa Bożego, dzielenia się tym, jak Pan Jezus nas prowadzi i jak doświadczamy Jego obecności w życiu naszych rodzin.

To doskonała okazja do pogłębiania relacji z Bogiem i współmałżonkiem oraz do konfrontowania swoich przeżyć z doświadczeniami innych. Przy okazji poznajemy siebie i integrując się stajemy wspólnotą. Każdy Krąg Małżeński jest pod „opieką” kapłana – ma swego duszpasterza 🙂

Jeśli pragniesz wraz z innymi dzielić się wiarą, szukasz osób, które pragną na tych samych wartościach chrześcijańskich budować rodzinę – zapraszamy!

Kontakt: