Podstawy Wiary

KERYGMAT:

  1. Bóg Cię kocha
Kerygmat - Bóg Cię kocha!

W ostatni piątek rozpoczęliśmy cykl konferencji opartych na kerygmacie. Posiada on 6 punktów.  Jacek przedstawił nam pierwszy, tj. Miłość Bożą: Bóg Cię kocha! Tak, właśnie Ciebie! Zna Cię po imieniu! A Jego miłość do Ciebie jest  stała i niezmienna. Bezinteresowna i bezwarunkowa.  Co więcej- ma dla Ciebie wspaniały plan! Co musisz zrobić w zamian? Nic, po prostu przyjmij tą miłość.

  1. Grzech
Kerygmat - Grzech

Człowiek popełnia grzechy i w konsekwencji oddala się od Boga. Nie może przez to doświadczać Bożej miłości. Dorotka w swojej konferencji użyła pięknego parasola, aby pokazać nam, że Bóg nas chroni, jak ten parasol przed deszczem. Grzech jest wyjściem spod chroniącej ręki Boga. Spod Jego ochronnego parasola.
Niestety, kiedy już zmokniesz, możesz dostać zapalenia płuc i umrzeć.
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć”
/Rz 6,23/
Co więc zrobić aby się zbawić? To już w następnej konferencji.

  1. Zbawienie w Jezusie
Kerygmat - Zbawienie w Jezusie

Jezus jest jedynym Zbawicielem. Jedynym, który może zmienić nasze życie i sprawić, byśmy odczuwali miłość Boga Ojca. Z miłości do nas wziął na siebie nasze winy i poniósł naszą karę. Stał się tym samym naszym wykupicielem i Ofiarą zadośćuczynienia gładzącą nasze grzechy poprzez oddanie swojego życia za nas. Tym samym wyrwał nas z niewoli szatana, pokonał śmierć i sprawił nasze powstanie z pierwotnego upadku. Uczynił nas wolnymi i zdolnymi, aby stać się dziećmi Bożymi.

  1. Wiara i nawrócenie
Wiara i nawrócenie

Czy zaufasz Bogu? Temu, który tak cię ukochał, że nie wahał się oddać swojego Syna za ciebie grzesznika? Czy przyjmiesz Jego zbawienie własną wolą? Ono jest za darmo. Nie musisz za nie płacić. Po prostu je przyjmij. Jezus już za twoje grzechy zapłacił. On cię wykupił z niewoli grzechu. To On jest teraz Panem twojego życia. I pragnie dla Ciebie wszystkiego, co jest dla Ciebie najlepsze w tym i w przyszłym życiu. Co w zamian masz uczynić? Nic, po prostu przyjmij własną wolą Jezusa za swojego jedynego Pana i zbawiciela.

  1. Przyjęcie Ducha Świętego
Przyjęcie Ducha Świętego

Kiedy przyjmiesz Ducha Świętego wtedy w twoim sercu dokonuje się prawdziwa przemiana. Zmienia się ono, bo zmienia się źródło twoich decyzji. Duch sprawia, że stajesz się nowym człowiekiem, zostajesz zapalony ogniem miłości do Jezusa. On przenika twoje serce, zabiera brak wrażliwości i daje poznać, jaki jest Bóg i napełnia cię miłością do Niego. Nowe Prawo, jakie zostaje wszczepione w twoje serce przez Ducha Świętego, to Prawo Miłości. Miłość, która zostaje wlana w nasze serca, to miłość jaką kocha nas Bóg i przez którą my kochamy Boga i bliźniego. Duch Święty uzdalnia nas do wypełniania przykazania miłości i życia Ewangelią, aby w każdym z nas mógł żyć, kochać i służyć. To on czyni nas zdolnymi do życia życiem wiary, według woli Bożej.

  1. Kościół i wspólnota
Kościół i wspólnota

Jak podtrzymać nowe życie, głębię wiary? Jak dalej rozwijać się w Duchu Świętym?

Najlepszym do tego miejscem jest wspólnota. Wspólnota kościoła, wspólnota ludzi pragnących żyć pełnią życia w Chrystusie. Żyć sakramentalnie i wzrastać służąc innym. Umacniać się Słowem Bożym, poznawać i być coraz bliżej kochającego Ojca. Cała historia zbawienia jest historią wspólnoty. Spodobało się bowiem Bogu zbawić nas we wspólnocie. Poszukaj właściwej dla siebie wspólnoty. Może jest właśnie przy twojej parafii?