Categories: kalendarium

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła 

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzimy w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy  “trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego”  Dz 1, 14 Maryja wraz z Apostołami przeżyła w Wieczerniku zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie. Maryja jest Matką Kościoła w sensie duchowym. Kościół rodzi się w dniu Zesłania Ducha Świętego. Rola Maryi jako Matki Kościoła nie kończy się w czasach apostolskich. Trwa ona i dziś. „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: “Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: “Oto Matka twoja”.  J 19, 26-27