Kursy

W Szkole Nowej Ewangelizacji formacja przebiega dwutorowo: codzienna formacja osobista, oraz kursy, które są formą rekolekcji.

Kursy formacyjne prowadzone są na trzech etapach, które tworzą program pastoralny zwany Redemptoris Missio. Program ten ma na celu uformowanie świadomego i aktywnego członka Kościoła.

ETAP I

Fundamenty życia chrześcijańskiego – to cykl kursów podstawowych, których celem jest kształtowanie dojrzałej postawy życia chrześcijańskiego osoby zewangelizowanej, która przez przyjście do Jezusa Zbawiciela staje się coraz bardziej Uczniem i poznając Jezusa chce o nim świadczyć wobec braci.

1. Nowe Życie: Ewangelizacja podstawowa

2. Emaus: Spotkanie ze Słowem Bożym

3. Jan: Formacja uczniów

4. Jezus w Czterech Ewangeliach

5. Historia Zbawienia: Nasza własna historia

6. Mojżesz: Formacja uwalniających

7. Błogosławieni Jesteście: Droga szczęścia

Dokładną charakterystykę tych kursów znajdziesz pod hasłem KURSY

ETAP II

Jak ewangelizować – to cykl kursów, których celem jest dani narzędzi do pełnej dynamizmu ewangelizacji; kształtuje postawę kerygmatyczną, charyzmaty i wspólnotowość życia i świadectwa Ucznia; ten etap formuje Ucznia zarówno wewnętrznie (duchowo) jak i intelektualnie oraz daje narzędzia do ewangelizacji.

1. Paweł: Formacja ewangelizatorów

2. Dynamis: Ewangelizować z mocą

3. Tymoteusz: Jak czytać i zapamiętywać Biblię

4. Sekret Pawła: Jak formować następców

5. Apollos: Formacja głoszących

6. Damaszek: Moje życie to Chrystus

7. Maryja: List Chrystusa

Dokładną charakterystykę tych kursów znajdziesz pod hasłem KURSY