Formy przynależności

Forma przynależności do wspólnoty:

  1. Sympatyk

Formacja początkowa

Sympatycy – to wszyscy, którzy w wolności, bez zobowiązań przychodzą na spotkania Wspólnoty. Bycie sympatykiem pozwala poznać Wspólnotę i zadecydować o chęci wzrastania w niej.

  1. Kandydat

Formacja do Przymierza

Kandydaci – to wszyscy ci, którzy już poznali Wspólnotę i decydują się w niej formować.

Aby zostać kandydatem należy:
– być przynajmniej po jednym kursie SNE;
– uczestniczyć w jednym z rodzajów spotkań formacyjnych;

Kandydatura we Wspólnocie trwa cztery lata. W tym czasie kandydaci uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach w małych grupach domowych. Zaleca się im też cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu oraz uczestnictwo w kursach SNE (od jednego do trzech w ciągu roku).

Kandydaci wpływają na przyszłość Wspólnoty – mają głos czynny i bierny (mogą wybierać i być wybierani na funkcje we Wspólnocie).

  1. Członek

Formacja stała

Członkowie – to osoby, które przeszły formację w kandydaturze i pragną wstąpić w Przymierze. Przymierze to stałe, bezterminowe związanie się ze Wspólnotą. Członkowie dalej wzrastają w wierze, posługują braciom i siostrom, ewangelizują.