Categories: kalendarium

Wspomnienie Św. Marii Bernadetty Soubirous

Dziś obchodzimy wspomnienie Świętej Marii Bernadetty SoubirousUrodziła się 7 stycznia 1844 r. w Lourdes jako najstarsza z rodzeństwa. Była córką ubogiego młynarza. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasała owce. Po trzech latach wróciła do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do I Komunii Świętej. Bernadetta mimo swych 14 lat, nie […]

Read more
Categories: kalendarium

Święto Chrztu Polski

Dzisiaj obchodzimy świętoChrztu PolskiPolska przyjmuje Boga i staje się wierząca!Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz piąty: 22 lutego 2019 r. Sejm przyjął ustawę, która głosi:„W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, ustanawia się dzień 14 kwietnia Świętem […]

Read more
Categories: kalendarium

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Zaledwie wczoraj świętowaliśmy Świeto Miłosierdzia Bożego. I ciągle jeszcze żyjemy zbawieniem po zmartwychwstaniu, gdy dziś kościół proponuje nam świętować Zwiastowanie Pańskie. I może nam się wydawać, że to jakoś ma się nijak do siebie. Ale przecież właśnie po to Jezus miał się narodzić, aby ogłosić nowe przymierze i nas wykupić właśnie przez Boże Miłosierdzie. Przez […]

Read more
Categories: kalendarium

Noc Zmartwychwstania Pańskiego – Wigilia Paschalna

Po poświęceniu ognia, przyozdabia się paschał znakiem krzyża, alfą i omegą (pierwszą i ostatnią literą alfabetu greckiego) oraz cyframi bieżącego roku, a także pięcioma symbolicznymi gwoździami.Przyozdobiony i zapalony paschał wnosi się procesyjnie do ciemnego kościoła, śpiewając trzykrotnie (przy wejściu, na środku kościoła i przy ołtarzu): „Światło Chrystusa.” Przy pierwszym wezwaniu celebrans zapala od paschału swoją […]

Read more
Categories: kalendarium

Wielki Piątek

…to czas wspomnienia męki Pana Jezusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie odprawia się mszy świętej. To przede wszystkim liturgia Krzyża. Wszystko zaczyna się od wejścia celebransa. W kościele jest cisza, na wejście nic się nie śpiewa. Celebrans pada na twarz przed ołtarzem i następuje dłuższa chwila milczenia. Całe zgromadzenie klęczy, jest to […]

Read more
Categories: kalendarium

Wielki Czwartek

1 Kor 11, 23-26Jezus wziął chleb i dał uczniom, mówiąc: „To jest Ciało moje… Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej.”A była to wieczerza paschalna, sprawowana zgodnie z tradycją na pamiątkę pierwszej Paschy, posiłku spożytego w noc wyjścia ludu Izraela z Egiptu (Wj 12,1-14).W czasie tej wieczerzy i […]

Read more
Categories: kalendarium

Niedziela Palmowa

Kilka dni wcześniej Jezus wskrzesił Łazarza w Betani. Wieść o tym cudzie rozeszła się szeroko wśród ludu, wielu przyszło do Betanii by zobaczyć wskrzeszonego. Po wizycie w Betanii Jezus udał się do Betfage, gdzie wsiadł na osiołka i wśród tłumu ludzi zjechał z Góry Oliwnej w kierunku Świątyni w Jerozolimie. Ludzie, którzy Go otaczali zrywali […]

Read more
Categories: blog, kalendarium

Dziś rozważamy…

Rdz 17, 3-9 Dlaczego Bóg nadał niektórym osobom nowe imiona? Być może aby pokazać, że zostali przeznaczeni do nowej misji w życiu, może aby ukazać boski plan? Może jest to pieczęcią zawieranego przymierza? Bóg zmienił imię Abrama, oznaczające “wywyższony ojciec” na Abraham oznaczające “ojciec mnóstwa narodów”. W tym samym czasie Bóg zmienił imię żony Abrahama […]

Read more
Categories: kalendarium

Uroczystość św. Józefa

Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W dekrecie Quemadmodum Deus wydanym przez Świętą Kongregację Obrzędów 8 XII 1870 roku czytamy: „Tego zatem, którego tylu królów, patriarchów i proroków pragnęło widzieć, św. Józef nie tylko oglądał, ale z Nim rozmawiał i z ojcowską pieczołowitością piastował na rękach swoich, karmił z pracy rąk własnych Przedwiecznez Słowo […]

Read more
Categories: kalendarium

Św. Patryk biskup

Dziś obchodzimy wspomnienie św. Patryka biskupa i apostoła Ewangelii mieszkańców Irlandii. Przez jego zasługi i wstawiennictwo prosimy, aby chrześcijanie zawsze ukazywali światu cuda miłości Bożej. Ten Święty obrósł w legendy jak mało który. Kard. Tomas O’Fiaich, były Prymas Irlandii, tak to podsumował: „Święty musi mieć niezłą zabawę, śledząc potyczki tropiących go badaczy”. To co na […]

Read more
Page 1 of 3