Categories: kalendarium

Święto Św. Tomasza Apostoła

Święty Tomasz, zwany Didymos (tzn. bliźniak), należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów. W Ewangelii widzimy go, gdy nie ukrywa, że zdaje sobie sprawę z tego, iż pójście z Jezusem do Betani może grozić śmiercią: „Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć” J 11, 16. W Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy nie udaje, że nie […]

Read more
Categories: kalendarium

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzcicielasyna kapłana Zachariasza i bezpłodnej wcześniej Elżbiety, któremu powierzona została szczególna misja: wskazania i zapowiedzenia Chrystusa jako Zbawiciela świata. „Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.” Łk 1, 76Obchodzimy ją pół roku przed narodzeniem Jezusa. Św. Jan (“Bóg jest łaskawy”) przyszedł na świat prawdopodobnie w […]

Read more
Categories: kalendarium

św. Barnaby Apostoła

Dziś mamy wspomnienie św. Barnaby ApostołaBarnaba urodził się na Cyprze w żydowskiej rodzinie z pokolenia Lewiego. Jego właściwe imię brzmiało Józef, ale Apostołowie dali mu przydomek Barnaba. “Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów” (Dz 4, 36-37).Był […]

Read more
Categories: kalendarium

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Czy ktoś zna podobną historię? Ten, który na świecie pojawi się pierwszy został rozradowany i pobłogosławiony przez Tego, który narodzi się dopiero po nim! Jezus, który był przy stworzeniu Jana, zanim sam się narodził, już okazał wielką miłość swojemu stworzeniu tak, że aż ono podskoczyło z radości w łonie swojej mamy! Jak wielkie poruszenie musiało […]

Read more
Categories: kalendarium

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków… Kościół uobecnia dzieło Jezusa Chrystusa, ofiarując Jego Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Dzięki tej ofierze Chrystus obecny jest […]

Read more
Categories: kalendarium

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Dziś Uroczystość Najświętszej Trójcy i w prefacji usłyszymy: Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty z Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy […]

Read more
Categories: kalendarium

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Tajemnica Chrystusa była dla współczesnych mu taką nowością, że nie wiązali jej z powszechnym  stereotypem kapłaństwa.  Dopiero  w Liście do Hebrajczyków, którego autor  zdaje się dopiero przewidywać koniec kultu w świątyni Jerozolimskiej, co sugeruje jego powstanie jeszcze przez zburzeniem Jerozolimy w 70 r. zostało użyte określenie „kapłan”. Potrzebowano  długiego czasu, by odkryć w życiu i […]

Read more
Categories: kalendarium

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła 

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzimy w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy  “trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego”  Dz […]

Read more
Categories: kalendarium

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Właściwie, dlaczego Maryja nazywana jest Królową Polski? Od wielu dziesiątek lat Polacy czczą Matkę Bożą tytułując ją Królową Polski. Ma to związek ze ślubami króla Jana Kazimierza, które były złożone we Lwowie. Jednak czy tylko? Na fakt oddania naszego kraju Maryi wpłynęło wiele czynników. A śluby Jana Kazimierza były tylko jednym z nich.Przełom XVI i […]

Read more
Categories: kalendarium

Wspomnienie Św. Marii Bernadetty Soubirous

Dziś obchodzimy wspomnienie Świętej Marii Bernadetty SoubirousUrodziła się 7 stycznia 1844 r. w Lourdes jako najstarsza z rodzeństwa. Była córką ubogiego młynarza. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasała owce. Po trzech latach wróciła do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do I Komunii Świętej. Bernadetta mimo swych 14 lat, nie […]

Read more
Page 1 of 4