Categories: blog

Boże poczucie humoru

Bóg to ma poczucie humoru.
Zobaczcie jaki „żarcik” zrobił królowi Nabuchodonozorowi. Ci którzy mieli spłonąć w piecu rozpalonym do czerwoności tańczyli i śpiewali „rozpaleni”, ale radością! I to w jakim towarzystwie!
A jaką my przyjmujemy postawę wobec naszej próby? Czy w tym czasie potrafimy wychwalać Pana, jak Szadrak, Meszak i Abed-Nego, czy tylko pytać : Boże gdzie jesteś? Czemu nic z tym nie robisz? Ale może jednak należymy do przyjaciół Daniela i razem z nimi wychwalamy Boga za wszystkie Jego dzieła?  Bo skoro ten popsuty przez nas świat, jeszcze nie runął, to raczej to nie nasza zasługa. To Bóg ma do nas wielką cierpliwość!
Dziękujmy i wychwalajmy Go za to razem z Szadrakiem, Meszakiem i Abed-Nego:
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
52 Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców,  pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione jest imię Twoje
pełne chwały i świętości,
uwielbione i wywyższone na wieki.
53 Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej świętej chwały,
uwielbiony i przesławny na wieki.
54 Błogosławiony jesteś na tronie swojego królestwa,
uwielbiony i przesławny na wieki.
55 Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie,
który zasiadasz na Cherubach,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
56 Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba,
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Dn 3,