Categories: blog

14-07-2024 – Ef 1, 3-14

„W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski.”Czy wiecie, że jesteśmy chronieni bardziej niż najbardziejj zaufane dokumenty przed  kradzieżą, lub choćby otwarciem?Dziś czytamy:„zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym”Czytam definicję pieczęci:„Pieczęcie miały chronić dokumenty przed otwarciem przez osoby niepowołane. Pieczęcie od najdawniejszych lat związane były z dyplomatyką i państwowością. Osoby pełniące […]

Read more
Categories: blog

12-07-2024 – Oz 14, 2-10

Czytam dzisiaj Ozeasza – Oz 14, 2-10„Bo drogi Pańskie są proste; kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy».I myślę sobie: No ale Panie Jezu, jak? Na drodze Pańskiej i to prostej się potykać? Ale czemu? Czy to Bóg chce aby grzesznik się potykał? Aby nią nie szedł? Przecież sam powiedziałeś: „Chcę raczej miłosierdzia […]

Read more
Categories: blog

Ef 2, 19-22

Czy zastanawialiście się kiedyś czym jest głowica węgła? Węgieł to naroża budynku w ścianie wieńcowej wykonane z dwóch krzyżujących się np. belek złączonych ze sobą w specjalny sposób tworząc mocno ze sobą związaną konstrukcję. Lub specjalnie dobranego kamienia. Ich zadaniem jest scalanie budowli. Zapewnienie jej stabilności. Wytrzymałości na silne uderzenia wichru.To do tego dziś odwołuje […]

Read more
Categories: blog

Jezus powiedział do swoich uczniów…

Rozważam dziś tekst Ewangelii, pewnie inni mądrzy już dawno do mądrych wniosków doszli, ale proszę Ducha Świętego aby i mnie pouczył. Otwieram szerszy tekst (Mt 7, 1- 12-14) i nic mi się nie klei. W pierwszym momencie mam wrażenie, że to wszystko jest jakby z innej beczki. Ale dochodzę do tekstu, którego dziś kościół nam […]

Read more
Categories: blog

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi Panny

Wypada ono po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.  W Ewangelii wg. Św. Łk. możemy przeczytać: „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.” Św. Jan Eudes, spowiednik św. Małgorzaty Marii Alacoque łączył nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi. To on założył wspólnotę zakonną ku czci tych dwóch […]

Read more
Categories: blog

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dzisiejsza uroczystość jest obchodzona w piątek po tzw. oktawie Bożego Ciała. Została ona ustanowiona na prośbę Jezusa, którą przekazał św. Małgorzacie Marii Alacoque.  W objawieniach tych Chrystus polecił, by ustanowiono święto ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała oraz odprawianie specjalnego nabożeństwa. Wiernym, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu, obiecał wiele łask […]

Read more
Categories: blog

Pamiętaj, że byłeś…

„Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój” dlatego „Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani…”Pwt 5, 12-15Bóg dał ci wolność! Jesteś wolnym człowiekiem! Jezus wykupił cię z niewoli grzechu i śmierci, tak jak wcześniej Bóg […]

Read more
Categories: blog

Kto uwierzy i przyjmie chrzest…

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” Czy znam moc sakramentów? Czy doceniam ich wartość w moim życiu? Do dzisiejszej Ewangelii Mk 16, 15-20 polecam lekturę siostry Briege McKenna „Moc sakramentów” „W sakramencie chrztu Bóg przyjmuje nas za swoje dzieci i wyrywa z ciemności grzechu pierworodnego. Bóg nas adoptuje. Stajemy się członkami Jego rodziny. Zyskujemy […]

Read more
Categories: blog

Perspektywa nieba

Choć perspektywa nieba jest pociągająca „pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze;” Flp 1,23,to jednak musimy pozwolić na posianie nas na tej ziemi. Obumierać w jej trudzie, bo tylko tu możemy wydawać plon obfity, „jeśli obumrze, przynosi plon obfity” J 12,24 aby innym głosić ewangelię. „Kto zaś chciałby Mi służyć, niech […]

Read more
Categories: blog

J 3, 16-21, Ps 34

„Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.”Przypieczętowując to jeszcze wymową imienia Swojego Syna:„…Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.”Imię Jezus pochodzi z greckiego przekształcenia hebrajskiego imienia […]

Read more
Page 1 of 2