Categories: kalendarium

św. Barnaby Apostoła

Dziś mamy wspomnienie św. Barnaby ApostołaBarnaba urodził się na Cyprze w żydowskiej rodzinie z pokolenia Lewiego. Jego właściwe imię brzmiało Józef, ale Apostołowie dali mu przydomek Barnaba. “Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów” (Dz 4, 36-37).Był […]

Read more
Categories: blog

Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi Panny

Wypada ono po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.  W Ewangelii wg. Św. Łk. możemy przeczytać: „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.” Św. Jan Eudes, spowiednik św. Małgorzaty Marii Alacoque łączył nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi. To on założył wspólnotę zakonną ku czci tych dwóch […]

Read more
Categories: blog

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dzisiejsza uroczystość jest obchodzona w piątek po tzw. oktawie Bożego Ciała. Została ona ustanowiona na prośbę Jezusa, którą przekazał św. Małgorzacie Marii Alacoque.  W objawieniach tych Chrystus polecił, by ustanowiono święto ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała oraz odprawianie specjalnego nabożeństwa. Wiernym, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu, obiecał wiele łask […]

Read more
Categories: blog

Pamiętaj, że byłeś…

„Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój” dlatego „Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani…”Pwt 5, 12-15Bóg dał ci wolność! Jesteś wolnym człowiekiem! Jezus wykupił cię z niewoli grzechu i śmierci, tak jak wcześniej Bóg […]

Read more
Categories: kalendarium

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Czy ktoś zna podobną historię? Ten, który na świecie pojawi się pierwszy został rozradowany i pobłogosławiony przez Tego, który narodzi się dopiero po nim! Jezus, który był przy stworzeniu Jana, zanim sam się narodził, już okazał wielką miłość swojemu stworzeniu tak, że aż ono podskoczyło z radości w łonie swojej mamy! Jak wielkie poruszenie musiało […]

Read more
Categories: kalendarium

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków… Kościół uobecnia dzieło Jezusa Chrystusa, ofiarując Jego Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Dzięki tej ofierze Chrystus obecny jest […]

Read more
Categories: kalendarium

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Dziś Uroczystość Najświętszej Trójcy i w prefacji usłyszymy: Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty z Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy […]

Read more
Categories: Spotkanie

Tematy najbliższych spotkań…

Z wielką radością i przyjemnością pragniemy przedstawić i zaprosić wszystkich na najbliższe spotkania, których tematy będą bliskie kalendarzowi liturgicznemu. Tak więc jeżeli pragniesz zgłębić wiedzę w poniższych tematach przyjdź na spotkanie: – 12.04 konferencja: „Zwiastowanie Pańskie”– 19.04 konferencja: „Miłosierdzie Boże, s. Faustyna”– 26.04 konferencja: „Jezus Pasterz, Droga…”– 03.05 Adoracja– 10.05 konferencja: „Wniebowstąpienie Pańskie”– 17.05 konferencja: […]

Read more
Categories: kalendarium

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Tajemnica Chrystusa była dla współczesnych mu taką nowością, że nie wiązali jej z powszechnym  stereotypem kapłaństwa.  Dopiero  w Liście do Hebrajczyków, którego autor  zdaje się dopiero przewidywać koniec kultu w świątyni Jerozolimskiej, co sugeruje jego powstanie jeszcze przez zburzeniem Jerozolimy w 70 r. zostało użyte określenie „kapłan”. Potrzebowano  długiego czasu, by odkryć w życiu i […]

Read more
Page 1 of 6