Categories: blog, kalendarium

Dziś rozważamy…

Rdz 17, 3-9

Dlaczego Bóg nadał niektórym osobom nowe imiona? Być może aby pokazać, że zostali przeznaczeni do nowej misji w życiu, może aby ukazać boski plan? Może jest to pieczęcią zawieranego przymierza?

Bóg zmienił imię Abrama, oznaczające “wywyższony ojciec” na Abraham oznaczające “ojciec mnóstwa narodów”. W tym samym czasie Bóg zmienił imię żony Abrahama z “Saraj” oznaczające “moja księżniczka” na “Sara” oznaczające “matkę narodów”.


Jednocześnie Bóg dał Abrahamowi obietnicę: „uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów”.
Izaak, syn Abrahama, był ojcem Jakuba, któremu Bóg również zmienił imię – stał się “Izraelem.”
Jego dwunastu synów utworzyło dwanaście plemion Izraela.
W sensie duchowym, i my jesteśmy potomkami Abrahama.
Ga 3.29 mówi: „Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami.”

„Potem rzekł Bóg do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze Mną».
A Jezus w dzisiejszej Ewangelii (J 8, 51) dodaje:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».

Kochani, to niewypowiedzianie cudowne przymierze Boga z nami!