Categories: kalendarium

Korzeń Jessego

„Korzeniu Jessego, który stoisz jako sztandar narodów”
Sztandar (znak) był zwyczajowo umieszczany jako umowny drogowskaz określając, zwłaszcza w czasie wojny, kierunek lub miejsce ratunku. Tak więc Mesjasz z rodu Dawida, syna Jessego, będzie owym ratunkiem i ucieczką nie tylko dla Narodu Wybranego, ale dla wszystkich ludzi.