Klucz domu Dawida
Categories: kalendarium

Klucz domu Dawida

„Klucz domu Dawida” – to symbol władzy nad królewskim pałacem i Jerozolimą, jaką otrzymał Eliakim: „Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy”. (Iz 22,22) Ale także coś więcej. To zapowiedź kogoś, kto nadejdzie w przyszłości… W Apokalipsie św. Jan słyszy słowa: „To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. (…) Przyjdę niebawem…”.