Categories: kalendarium

Emmanuel

„Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14), to znaczy „Bóg z nami”.
Z Maryi Dziewicy, Bóg przyjmuje nasze ludzkie ciało i ludzką naturę. Bóg staje się nam bliższy niż moglibyśmy to sobie wyobrazić. Mimo to ciągle jest naszym Bogiem, Królem i Prawodawcą. On jest naszym Zbawicielem, długo wyczekiwanym przez całe stworzenie.
I ciągle aktualne są słowa Ewangelii św. Mateusza, kiedy Jezus mówi: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20).