Categories: kalendarium

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Zaledwie wczoraj świętowaliśmy Świeto Miłosierdzia Bożego. I ciągle jeszcze żyjemy zbawieniem po zmartwychwstaniu, gdy dziś kościół proponuje nam świętować Zwiastowanie Pańskie. I może nam się wydawać, że to jakoś ma się nijak do siebie. Ale przecież właśnie po to Jezus miał się narodzić, aby ogłosić nowe przymierze i nas wykupić właśnie przez Boże Miłosierdzie. Przez dar Siebie darmo dany.
„gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z niewiasty” (Ga 4,4) i „w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1). Kościół wyznaje: „On (Jezus Chrystus) dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”.
Tajemnica wcielenia jest nierozerwalnie złączona z tajemnicą odkupienia. A to wszystko z wielkiego miłosierdzia Bożego.