Categories: kalendarium

Święto Chrztu Polski

Dzisiaj obchodzimy święto
Chrztu Polski
Polska przyjmuje Boga i staje się wierząca!
Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz piąty:

22 lutego 2019 r. Sejm przyjął ustawę, która głosi:
„W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, ustanawia się dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski” !

Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, które jest uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości a wynikał z małżeństwa z chrześcijańską księżniczką Dobrawą (Dąbrówką). Pokazuje to rolę, jaką Dobrawa odegrała w nawróceniu męża.
Miało ono fundamentalne znaczenie polityczne, tożsamościowe, a także kulturowe i wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Był to potężny impuls rozwojowy, który umacniał władzę księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego, dawał mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa. Za symboliczną i najbardziej prawdopodobną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, która w 966r. wypadała 14 kwietnia.