Categories: blog

J 3, 16-21, Ps 34

„Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.”
Przypieczętowując to jeszcze wymową imienia Swojego Syna:
„…Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.”
Imię Jezus pochodzi z greckiego przekształcenia hebrajskiego imienia “Jehoszua”, w formie skróconej “Jeszua”, które oznacza “Jahwe jest zbawieniem“.
A więc już w imieniu Jezusa zawarte jest Boże zbawienie! „Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu”. On przyszedł po to, aby całym Sobą o tym mówić.
Bo „ Bóg tak umiłował świat”! „Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry”, „Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością”!