Categories: blog

Perspektywa nieba

Choć perspektywa nieba jest pociągająca „pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze;” Flp 1,23,
to jednak musimy pozwolić na posianie nas na tej ziemi. Obumierać w jej trudzie, bo tylko tu możemy wydawać plon obfity, „jeśli obumrze, przynosi plon obfity” J 12,24 aby innym głosić ewangelię.
„Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.”J 12,26
Co to znaczy iść za Jezusem? Hm, chyba po prostu czynić to, co On czynił będąc na ziemi: dawać świadectwo swoim życiem, głosić prawdę o Królestwie Bożym i po prostu kochać. A w zamian czeka nas coś niezwykłego:
„A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.”! J12,26