Categories: blog

Kto uwierzy i przyjmie chrzest…

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” Czy znam moc sakramentów? Czy doceniam ich wartość w moim życiu? Do dzisiejszej Ewangelii Mk 16, 15-20 polecam lekturę siostry Briege McKenna „Moc sakramentów” „W sakramencie chrztu Bóg przyjmuje nas za swoje dzieci i wyrywa z ciemności grzechu pierworodnego. Bóg nas adoptuje. Stajemy się członkami Jego rodziny. Zyskujemy prawo do wszystkiego, co posiada ta rodzina.” Dziś czytamy również: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię…” „Duch Święty zaczął poruszać serca prostych ludzi wierzących- takich jak ci, których spotkałam w Ameryce Łacińskiej. Zdarza się, że nie umieją oni czytać ani pisać, ale podejmują się ewangelizacji, ponieważ pobudza ich do tego Duch Boży.” – pisze s. Briege.