Categories: kalendarium

Bo byłem głodny…

Dziś w aklamacji czytamy:
„Oto teraz czas upragniony,
oto teraz dzień zbawienia.”

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale,” może być już za późno na bycie tą owcą z prawej strony:
„Bo byłem głodny…
byłem …
byłem…
Czas przeszły! Tego już nie da się cofnąć!
Tego nie będzie już można nadrobić!
To dziś jest ten czas na dobre uczynki, to właśnie dziś dokonuje się nasze przyszłe zbawienie.
„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”
„Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!”
Mt 25, 31-46