Categories: blog

Pamiętaj, że byłeś…

„Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój” dlatego „Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani…”
Pwt 5, 12-15
Bóg dał ci wolność! Jesteś wolnym człowiekiem! Jezus wykupił cię z niewoli grzechu i śmierci, tak jak wcześniej Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej.
W Jezusie mamy wolność! Tak, szabat, dla nas niedziela – to znak wolności, nie musisz dzisiaj pracować! Nie jesteś już niewolnikiem! Tak, Bóg pragnie abyśmy pamiętali o tym, że choć tu na ziemi ciągle jeszcze podlegamy jej prawom i w tygodniu musimy pracować aby żyć, ale pragnieniem Boga było stale przypominanie człowiekowi, że jest wolny! Jest wykupiony!
A co ty robisz ze swoją wolnością? Jak ją świętujesz? Czy sam nie czynisz się czasem niewolnikiem?
Czym jest dla ciebie niedziela?
Psalm 81 proponuje nam uczczenie Boga i tego wspaniałego dnia przypominania o wolności, śpiewem i radością. Już nie jesteś niewolnikiem, bo masz w Bogu Obrońcę!
A czy coś się stanie, jeśli złamiesz prawo szabatu? Kiedy będziesz musiał coś zrobić właśnie w niedzielę? Nie, bo człowiek jest panem szabatu, prawo jest ważne, ale to człowiek jest ważniejszy. Chodzi tylko o to, aby ewentualne złamanie szabatu to był wyjątek, taka wyjątkowa konieczność sytuacji.
2 Kor 4, 6-11
„Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód…wszedł do domu Bożego…i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno”
Bóg wie, że czasem zdarzają się sytuacje wyjątkowe, ale nie chce byś zapomniał że jesteś Jego córką, Jego synem a nie niewolnikiem tego świata. Zaproś dziś swego Ojca, aby spędził z tobą cały dzień.