Święto Chrztu Pańskiego
Categories: kalendarium

Święto Chrztu Pańskiego

Ledwo parę dni temu obchodziliśmy narodzenie Pana Jezusa, a dziś już widzimy Go w działaniu, jakby nie mógł się już doczekać rozpoczęcia misji, dla której się narodził.
A zaczyna ją od chrztu Janowego.
Podczas chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Bóg Ojciec potwierdził z nieba Misję Chrystusa, dając świadectwo, że jest Synem Bożym i ma prawo przemawiać w Jego imieniu.
Gdy Jezus przyjmuje chrzest, w pełni objawiła się Jego relacja z Ojcem i Duchem Św.

W tym dniu Kościół świętuje Objawienie Trójcy Przenajświętszej (epifania trynitarna) – pierwsze w historii świata objawienie całej Trójcy Świętej:
Bóg Ojciec przemawia,
Syn Boży jest w postaci ludzkiej,
a Duch Święty jak gołębica zstępuje na Syna.