Uczestnictwo w kursie dało mi RADOŚĆ! Ogromną i nieustającą. Zbliżyłam się do Boga, chcę Go uwielbiać i chwalić całe życie!

Leave a Reply

Your email address will not be published.