Podczas kolejnych dni zobaczyłam, jak pięknie Bóg prowadzi mnie przez całe moje życie (65+). Jakie liczne zsyła mi dary, bym mogła cieszyć się więcej, być więcej i dawać więcej. Tak, Pan jest moim Pasterzem,a mój kielich jest przeobfity. Dziękuję Bogu za dłoń wyciągniętą nade mną i proszę, bym jeszcze bardziej czuła Go swoim serem. Dziękuję za te poruszone we mnie struny.

Leave a Reply

Your email address will not be published.