Czas ten pomógł mi odnowić moją więź z Jezusem. Zapragnęłam więzi głębszej i prawdziwej. Poczułam wstręt do moich grzechów i chęć narodzić się na nowo! Doświadczyłam, że Jezus daje mi nowy początek. Cenne było dla mnie również to doświadczenie wspólnoty, jedności. Tego, że ktoś stoi obok i się za mnie modli, życzy mi dobrze. To doświadczenie Kościoła.

Leave a Reply

Your email address will not be published.