Na tym kursie usłyszałam w sercu głos, e Jezus chce, abym tu była, że to nie moja lecz Jego wola się spełniła w tym uczestnictwie. Zawsze chciałam (i nadal chcę!) być dobrym człowiekiem, ale teraz zrozumiałam i poczułam w sercu, że mogę być dobra i czynić dobro tylko z Chrystusem. Poczułam własną ludzką słabość i cieszę się z tego. Mogę być silna tylko mocą Ducha Świętego i Jemu cała się oddałam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.