Wzajemne poznanie. Nauczyłam się rozmawiać- rozumieć męża. Zakopanie urazów z przeszłości. Otworzyłam się na przyszłość do której wyruszamy w jedności z Bogiem, bo tylko z Nim mamy szansę na budowę naszego domu na skale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.