Kurs pomógł mi zrozumieć, ze mój maż jest świątynią Boga i należy się mu szacunek, pielęgnacja i czas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.