W każdym spotkaniu, we mnie odnajduję wiele sfer, nad którymi jeszcze muszę pracować nad sobą i naszym związkiem. Zauważyłem, że w wielu związkach istnieją podobne problemy małżeńskie. Duchowo współpracując z Bogiem można wiele osiągnąć. Ja sam nie poradziłbym sobie, gdyby nie Słowo Boże.

Leave a Reply

Your email address will not be published.