Czas rekolekcji zmienił moje nastawienie co do grupy wspólnoty i modlitwy. Dzięki rekolekcjom poczułem działanie Ducha Świętego, pozwoliło mi to na wyznanie sobie i żonie spraw, które blokowały nasz dobry rozwój duchowy w małżeństwie, ale i oddaliły nas od Bożej łaski. Jestem szczęśliwy, że Bóg skierował Nas właśnie tutaj i pozwolił nam odkryć na nowo naszą miłość, naszą wiarę i prawdę o każdym z nas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.