Zacheusz

Zacheusz był człowiekiem grzesznym, który bardzo pragnął spotkać Jezusa. Jezus odpowiedział na jego pragnienie. A my jesteśmy jak Zacheusz – także chcemy doświadczać żywego Boga oraz pomagać innym się z Nim spotkać.