Małe grupy

Małe grupy to miejsce formacji dla każdego z członków / kandydatów.  Raz w miesiącu odbywają się spotkania w mniejszym gronie, na których omawiane są różne tematy dotyczące szeroko rozumianej duchowości.

Małe grupy to czas spotkania, budowania relacji, formacji, nabywania wiedzy, zapoznawania się z nauką kościoła oraz czas dyskusji na ważne tematy egzystencjalne.