Małe grupki

Raz w miesiącu osoby, które są kandydatami na członków Wspólnoty,
spotykają się w swoich domach, by razem modlić się, formować i
dzielić swoją wiarą.