Palestyna za czasów Chrystusa
Categories: kalendarium

Czasem nam się wydaje …

Czasem nam się wydaje …, że nie mając dość wiedzy nie możemy ewangelizować, „No bo z czym do ludzi?” A tymczasem dziś w Mk 5, 1-20, poznajemy kompletnie nieuczonego i nawet zdawać by się mogło niebożego człowieka – opętanego przez cały legion – (podstawową i największą jednostkę taktyczną ciężkozbrojnej piechoty) duchów nieczystych. Jezus tymczasem posyła go aby ewangelizował dając świadectwo: «Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą». I co się dzieje? „Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili.” Niesamowite, zewangelizował cały region Dekapolu! Dekapol ze stolicą w Gadarze położony był na południowy wschód od Jeziora Galilejskiego. Mieszkała tam zhellenizowana ludność nieżydowska i mniejszość żydowska. A należało do niego 10 miast!