Categories: blog

Ef 2, 19-22

Czy zastanawialiście się kiedyś czym jest głowica węgła? Węgieł to naroża budynku w ścianie wieńcowej wykonane z dwóch krzyżujących się np. belek złączonych ze sobą w specjalny sposób tworząc mocno ze sobą związaną konstrukcję. Lub specjalnie dobranego kamienia. Ich zadaniem jest scalanie budowli. Zapewnienie jej stabilności. Wytrzymałości na silne uderzenia wichru.
To do tego dziś odwołuje się św. Paweł określając Jezusa węgłem świątyni, którą jesteśmy. Apostołowie i prorocy są naszym ugruntowaniem, naszym fundamentem. A Jezus jest naszą stabilnością, scaleniem, naszą pewnością i siłą. To On jest gwarantem, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła! Czy zdajecie sobie sprawę, że jesteśmy „współobywatelami świętych i domownikami Boga”?! Że jesteśmy Kościołem, którego bramy piekielne nie przemogą”?!!!

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska”!!! Ps 117