BN_2017_www

Szkoła Uzdrowienia Wewnętrznego

Szkoła Uzdrowienia Wewnętrznego to cykl 8 spotkań podczas, których będziemy chcieli przyjrzeć się naszym zranieniom, lękom, historii naszego życia, by lepiej  zrozumieć nasze  poranione serca i poddać je leczącemu działaniu Jezusa.
To czas w którym Bóg pragnie uzdrawiać nasze wnętrze poprzez słowo Boże modlitwę i sakramenty.

Przez osiem tygodni Szkoły Uzdrowienia Wewnętrznego uczestnicy zapraszani są do codziennej pracy osobistej.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu we wtorek o godz.19. w sali przy ul. Kanoniej 11.
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 lutego w kościele św. Idziego.

Zapraszamy!