„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”.

                                                                                                                                                     (Łk 11, 9-11)

Tu zamieszczane są intencje, za które modli się nasza wspólnota. Swoją intencję możesz przesłać na adres:

sne@zacheusz.wroclaw.pl

Modlimy się o: ochronę, błogosławieństwo, wiele łask, działania z mocą Ducha Świętego, wsłuchiwanie się w wolę Bożą.

INTENCJE ZMIENNE:

  • o obfite owoce kursu Jakub dla mężczyzn 22-24 marzec
  • o obfite owoce kursu Skarb dla dzieci 30 marzec
  • za polecających się naszym modlitwom

INTENCJE STAŁE:

  1. Za każdego kapłana na świecie, zwłaszcza za kapłanów w naszej wspólnocie: obecnych, przyszłych.
  2. Za całe dzieło Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na Świecie.
  3. Za Wspólnotę i Szkołę Nowej Ewangelizacji Zacheusz:
  • osoby posługujące, kandydatów, sympatyków, każdego kto przybędzie, nasze rodziny
  • o powołania zakonne, kapłańskie, do życia konsekrowanego, do życia małżeńskiego
  • za wszystkie podejmowane działania, szczególnie w danym miesiącu: kursy, czuwania, rekolekcje, inne wydarzenia.