Skauci Króla

W naszej wspólnocie rozpoczęła działalność diakonia dziecięca – Skauci Króla. Poprzez zabawę i wspólne spędzanie czasu poznajemy Jezusa,  Jego naukę,  a także uczmy się, jak ją realizować w naszym życiu.

Dzieci są podzielone na grupy wiekowe:

  • 5-6 lat – TROPICIELE
  • 7-9 lat – ODKRYWCY
  • 10-13 lat – ZWIADOWCY

Terminy i miejsce zbiórek:

TROPICIELE  – godz. 15.00-17.00 w przedszkolu Sióstr Jadwiżanek „Ziarenko” przy ul. Piwnej 2 (sala Wesołych Żabek)
ODKRYWCY – godz. 16.00-18.00, ul. Kanonia 11
ZWIADOWCY – godz. 16.00-18.00, ul. Kanonia 11

Poniedziałki: 16.01.2017, 27.02.2017, 20.03.2017, 24.04.2017, 15.05.2017, 12.06.2017

Więcej informacji o organizacji Skauci Króla TUTAJ