Formacja we wspólnocie

 

Krok I – Sympatyk – formacja początkowa

Sympatyk dobrowolnie i bez zobowiązań korzysta ze spotkań otwartych Wspólnoty. Czas bycia sympatykiem to czas poznawania Wspólnoty, jej charyzmatu, a także podjęcia decyzji wzrastania w niej.

Krok II – Kandydat – formacja do Przymierza

Kandydatem jest osoba, która wchodzi w formację Wspólnoty. Może nim zostać osoba, która:

  1. jest minimum po jednym kursie SNE (Nowe Życie, Eureka lub Wspólna Droga)
  2. uczestniczy w spotkaniach otwartych

Kandydaci Wspólnoty uczestniczą w dodatkowych spotkaniach w małych grupach domowych (dotyczy to tylko uczestników spotkań otwartych). Jest ich 10 na rok.

W czasie trwania kandydatury zaleca się przeżywanie od jednego do trzech nowych kursów SNE na rok, a także cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu.

Kandydaci mają już głos czynny i bierny we Wspólnocie (mogą wybierać i być wybierani na funkcje).

Formacja na tym etapie trwa 4 lata.

Potrzeby i możliwości danej Wspólnoty rozeznaje lokalny pasterz z liderami, dlatego zobowiązania mogą być inne.

Krok III – Członek – formacja stała

Członkiem Wspólnoty jest osoba, która przeszła 4 lata formacji kandydackiej i pragnie dalej rozwijać się w charyzmacie Wspólnoty- wstępuje w Przymierze.

Przymierze jest stałym wejściem we Wspólnotę, aby razem z braćmi i siostrami ze Wspólnoty wspierać się duchowo i materialnie oraz ewangelizować.

Członkowie dalej spotykają się w małych grupach domowych (5 na rok).

 

Można pozostać na jednym z trzech etapów, nie przechodząc dalej (np. być stale sympatykiem wspólnoty).