To kurs mający za cel pomóc doświadczyć młodemu człowiekowi osobistego spotkania z Bogiem jako Ojcem, Jezusem jako Zbawicielem i Duchem Świętym jako Przewodnikiem.

Termin: 15.05. – 17.05.2020

Miejsce: Bardo Śląskie, 1 Maja 12 (klasztor sióstr marianek)

Koszt: (podamy wkrótce)