Zacheusz

Zacheusz był człowiekiem grzesznym, który bardzo pragnął spotkać Jezusa. Jezus odpowiedział na jego pragnienie. A my jesteśmy jak Zacheusz- i także chcemy doświadczać żywego Boga oraz pomagać innym się z Nim spotkać.

Wspólnota

Jesteśmy Wspólnotą działającą w duchu Nowej Ewangelizacji w Kościele Katolickim. Opiekę duchową i posługę kapłańską czerpiemy od Ojców Franciszkanów z Cieszyna. Wspólnota jest otwarta na każdego człowieka. Należą do niej osoby różnego stanu i w różnym wieku – młodsze, starsze, a także małżeństwa z dziećmi.

Szkoła Nowej Ewangelizacji

Szkoła Nowej Ewangelizacji formuje wspólnoty w Kościele do praktycznej i aktywnej ewangelizacji- aby każdy katolik potrafił w prostej i praktycznej formie przekazać innym Ewangelię. Powtarzając za Janem Pawłem II, to ewangelizacja nowa w zapale, nowa w metodach i nowa w środkach wyrazu.

Korzenie z Cieszyna

Tak jak dwa tysiące lat temu Duch Święty także dziś sprawia, że Dobra Nowina rozprzestrzenia się z mocą. Nasze korzenie sięgają Wspólnoty Zacheusz z Cieszyna, gdzie poprzez posługę Ojców Franciszkanów łaska Ducha Świętego rozlewa się na całą Polskę i za granicę- Zacheusz jest także w Czechach oraz Anglii.